9 tetor 2019

Anëtaret e Komitetit Shtetëror për Kultet, znj. Erinda Jova dhe znj. Florida Jahollari, morën pjesë në Konferencën “Roli i fesë në shoqëritë e Ballkanit Perëndimor”, të organizuar nga Instituti për Demokraci dhe Nddërmjetësim (IDM), në të cilin u diskutua gjerësisht mbi çështje të fesë në shoqëri.
Takimi i kësaj radhe ishte menduar në formën e një forumi të mbyllur, ku u analizuan edhe materialet e konferencës, si: hulumtimet, publikimet, etj.