Servet Gura, ndjek:

  • Marredheniet me Komunitetin Mysliman te Shqperise
  • Arsimin fetar

Artani Kosti, ndjek:

  • Marredheniet me Kishen Ortodokse Autoqefale te Shqiperise
  • Problemet e pronave te bashkesive fetare

Rrok Logu, ndjek:

  • Marredheniet me Kishen Katolike ne Shqiperi
  • Marredheniet me jashte

Lirim Neziraj, ndjek:

  • Marredheniet me Kryegjyshaten Boterore Bektashiane
  • Marredheniet me shoqatat fetare

Florida Jahollari, ndjek:

  • Marredheniet me Vellazerine Ungjillore te Shqiperise dhe bashkesite e tjera fetare
  • Trashegimine kulturore