Servet Gura, ndjek:

  • Marredheniet me Komunitetin Mysliman te Shqiperise.
  • Çeshtjet e lidhura me arsimin fetar.

Artani Kosti, ndjek:

  • Marredheniet me Kishen Ortodokse Autoqefale te Shqiperise.
  • Problemet e pronave te bashkesive fetare dhe trashegimine kulturore.

Anetari (vakant) do te mbuloje:

  • Marredheniet me Kishen Katolike ne Shqiperi.
  • Marredheniet me homologet jashte shtetit dhe organizmat nderkombetare.

Lirim Neziraj, ndjek:

  • Marredheniet me Kryegjyshaten Boterore Bektashiane.
  • Marredheniet me shoqatat/organizatat/fondacionet me karakter humanitaro-fetar.

Florida Jahollari, ndjek:

  • Marredheniet me Vellazerine Ungjillore te Shqiperise.
  • Marredheniet me besimet e tjera fetare.