Ne zbatim te VKM Nr. 693, date  21.11.2018, ” Per caktimin e dites se premte, date 30.11.2018, dite pushimi”, pika 2, Komitetit Shteteror per Kultet njofton se dita e Hene, date 10.12.2018 do te jete dite pune, sipas orarit zyrtar.