Objekte fetare monumente kulture

Objektet fetare që përbëjnë trashëgimi kulturore janë pjesë shumë e rëndësishme e trashëgimisë kulturore të popullit shqiptar. Ato përfaqësojnë vlera të shquara fetare, historike e kulturore. Në këtë faqe do të keni mundësine njohim me listën e plotë të objekteve fetare të cilëve shteti shqiptar u ka dhënë statusin e monumentit të kulturës, me vendndodhjen e tyre si edhe me vitin e shpalljes mument kulture.

1.Xhamia Mbret, Berat     1948
2.Rrënojat e Xhamisë së Kuqe    Lagjja Kala, Berat   1961
3.Rrënojat e Xhamisë së Bardhë    Lagjja Kala, Berat    1961
4.Xhamia e Beqarëve     Berat     1961
5.Xhamia e Plumbit    Berat     1961
6.Xhamia e Hysen Pashës    Berat
7.Xhamia e Telelkave    Berat
8.Xhamia e Allajbegisë    Burim, Dibër    1970
9.Xhamia e Fatihut     Durrës      1973
10.Namazgjahu     Elbasan     1980
11.Xhamia e Kalasë    Lezhë
12.Xhamia e Pazarit    Krujë
13.Xhamia me Sahat    Peqin
14.Kompleksi i Xhemahallës   Delvinë
15.Xhamia Mbret      Lagjja Kala, Elbasan   1948
16.Xhamia e Nazireshës    Elbasan     1948
17.Xhamia e Iljaz Mirahorit    Korçë     1948


18.Xhamia e Gjin Aleksit     Rusanj, Sarandë    1963
19.Xhamia e Ethem Beut    Tiranë     1948
20.Xhamia e Muradies    Vlorë     1948
21.Xhamia e Teqes      Gjirokastër    1973
22.Xhamia e Plumbit    Shkodër     1948
23.Teqeja e Helvetive    Herbel, Dibër    1970 
24.Teqja e Dollmës    Lagjja Kala, Krujë   1973 
25.Teqeja e Frashërit,     Përmet     1973
26.Teqeja e Helvetive    Berat
27.Teqeja e Rufaive    Berat
28.Teqeja e Zallit    Gjirokastër
29.Teqeja e Martaneshit    Mat
30.Tyrbja e Kapllan Pashës,    Tiranë      1948 
31.Tyrbja e Nuses    Mullet, Tiranë    1977 
32.Teqeja e Sheh Durrit    Tiranë     1963 
33.Kulla e Dervish Aliut   Dukat, Vlorë    1979
34.Kisha e Shën Mëhillit   Berat     1948
35.Kisha e Shën Triadhës   Lagjja Kala, Berat   1948
36.Kisha e Shën Marisë    Mbreshtan, Berat   1979
37.Kisha e Shën  Marisë Vllahernës   Lagjja Kala, Berat   1948
38.Kisha e Ungjillizimt    Kozarë, Berat    1963
39.Kisha e Shën Kollit    Perondi, Berat    1963
40.Kisha e Shën Mitrit    Debranik, Berat    1970
41.Kisha e Shën Mitrit     Poliçan, Berat    1977
42.Kisha e Shën Todrit    Lagjja Kala, Berat   1948
43.Katedralja Fjetja e Shën Mërisë   Lagjja Kala, Berat    1948
44.Kisha e Shpërfytyrimit      Herbel, Dibër    1970
45.Kisha e Shën Sotirit (Sveti Spas)     Kërçisht, Dibër    1970
46.Kisha e Shën Premtes     Çetë, Kavajë    1963
47.Kisha e Shën Joan Vladimirit     Shenjon, Elbasan   1948
48.Kisha e Shën Kollit    Shelcan, Elbasan   1948
49.Kisha e Shën Premtes    Valëshen, Elbasan   1963
50.Kisha e Shën Mërisë    Kala, Elbasan    1963
51.Rrënojat e Kishës     Selvias (Klos i Sulovës), Elbasan 1973
52.Rrënojat e Kishës     Bixëllenjë, Elbasan   1973
53.Rrënojat e Kishës    Beleshen, Elbasan   1973
54.Rrënojat e Kishës    Mamël, Elbasan    1970
55.Rrënojat e Kishës së Ungjillizimit  Mjekës, Elbasan    1970
56.Kisha e Grabovës Gramsh
57.Manastiri i Shën Prodhromit   Voskopojë, Korçë   1948
58.Kisha e Manastirit të Shën Marisë  Lubonjë, Korçë    1963
59.Kisha e Shën Thanasit   Voskopojë, Korçë   1948
60.Kisha e Shën Mëhillit   Voskopojë, Korçë   1948
61.Kisha e Shën Kollit   Voskopojë, Korçë   1948
62.Kisha e Shën Marisë    Voskopojë, Korçë   1948
63.Kisha e Shën Jovanit    Boboshticë, Korçë   1963
64.Kisha e Shën Mitrit    Boboshticë, Korçë   1963
65.Shpella e Maligradit    Korçë
66.Kisha e Ristozit    Mborje, Korçë    1948
67.Kisha e Shën Gjergjit   Shipckë, Korçë    1963
68.Kisha e Shën Triadhës   Lavdar i Oparit, Korçë   1963
69.Kisha e Shën Mitrit    Bezmisht, Korçës    1970
70.Kisha e Shën Marisë    Vithkuq, Korcë    1963
71.Kisha e Shën Mëhillit   Vithkuq, Korcë     1963
72.Kisha e Shën Gjergjit   Dardhë, Korcë    1970
73.Shpella e Shën Marisë   Bezmisht, Korcë    1963
74.Kisha e Shëndëlliut    Voskopojë, Korcë   1963
75.Rrënojat e Kishës së Shën Mërisë  Shën Mëri, Krujë   1963
76.Kisha në shpellën e Qafthanës  Librazhd    1948
77.Kisha në Qafthanë  mbi Urakë   Librazhd    1963
78.Kisha e Shën Premtes    Përmet     1963
79.Kisha e Shën Mërisë    Leusë, Përmet    1963
80.Kisha e Shën Mërisë    Seran, Përmet    1963
81.Kisha e Shën Mërisë    Kosinë, Përmët    1963
82.Kisha e Shën Sotirit    Tremishtë, Përmet   1970
83.Kisha e Shën Mërisë    Bënjë, Përmet    1970
84.Kisha e Shën Mërisë    Okdunan, Përmet    1970
85.Kisha e Shën Dëllisë    Buhal, Përmet
86.Manastiri Shën Marenës   Llëngë, Pogradec   1948
87.Rrënojat e Kishës Paleokristian & mozaikët Lin, Pogradec    1973
88.Rrënojat e Kishës Bizantine   Lin, Pogradec    1973
89.Manastiri Shën Gjergjit   Demë, Sarandë    1963
90.Manastiri Shën Mërisë   Krorëz, Sarandë    1963
91.Manastiri Shën Mërisë   Kakome, Sarandë    1963
92.Rrënojat e Manastirit të 40 Shenjtorëve Sarandë     1970
93.Kisha e Manastirit të Shën Kollit  Mesopotam, Sarandë   1948
94.Kisha e Manastirit të Shën Kollit  Dhivër, Sarandë    1963
95.Kisha e Manastirit të Shën Mërisë Mavrodhivrit Dhivër, Sarandë   1963
96.Kisha e Manastirit të Shën Thanasit  Leshnicë e Poshtme, Sarandë  1963
97.Kisha e Manastirit të Shën Triadhës  Kardhikaq, Sarandë   1970
98.Kisha e Manastirit të Shën Mërisë  Kameno, Sarandë    1970
99.Kisha e Manastirit të Shën Mërisë Krimanovës Piqer, Sarandë    1963
100.Kisha e Shën Mërisë    Melçan, Sarandë    1970
101.Kisha e Shën Thanasit   Pecë, Sarandë    1970
102.Kulla e Manastirit Theollogos  Cerkovinë, Sarandë   1979
103.Kisha e Shën Gjergjit   Leshnicë e Sipërme, Sarandë  1963
104.Kisha e Shën Kollit    Dhrovjan i Sipërm, Sarandë  1970
105.Shpella e Shën Marenës   Vagalat – Sarandë
106.Kisha e Shën Thanasit   Sopik, Sarandë    1963
107.Tempulli Antik    Metoq, Sarandë    1963
108.Tempulli Antik    Dobër, Delvinë    1977
109.Rrënojat e Kishës    Çiflik, Sarandë    1977
110.Rrënojat e Kishës së Kamenicës  Palavli, Sarandë   1970
111.Kisha e Shën Janit    Delvinë     2002
112.Rrënojat e Kishës së Dashajt  Stanajt, Tepelenë   1977
113.Rrënojat e Kishës Shën Mëri   Linzë-Surrel, Tiranë   1970
114.Manastiri i Shën Mërisë   Zvërnec, Vlorë    1963
115.Kisha e Manastirit të Panaiasë  Dhërmi, Vlorë    1963
116.Kisha e Manastirit të Shën Mitrit  Qeparo, Vlorë    1963
117.Kisha e Marmiroit      Pashaliman, Vlorë   1963
118.Kisha e Sergjit dhe Bakut   Himarë     1963
119.Kisha e Shën Mërisë së Athalit  Himarë     1963
120.Kisha e Gjithshenjtorëve   Himarë     1970
121.Kisha e shën Spiridhonit   Vuno, Vlorë    1963
122.Kisha e Ipapandisë     Dhërmi, Vlorë    1963
123.Kisha e Shën Mëhillit   Vuno, Vlorë    1963
124.Kisha e Mesodhisë    Vuno, Vlorë    1963
125.Mbeturinat e Kishës së Shën Stefanit Dhërmi, Vlorë    1963
126.Rrënojat e Kishës  së Shën Kollit  Armen, Vlorë    1963
127.Rrënojat e Kishës së Shën Ndreut  Himarë, Vlorë    1980
128.Rrënojat e kishës së Shën Gjergjit  Brataj, Vlorë    1980
129.Kisha e Shën Sotirës   Vuno, Vlorë    1979
130.Manastiri i Shën Qirjakut dhe Julitës Dhuvjan, Gjirokastër   1963
131.Manastiri i Shën Mërisë   Goranxi, Gjirokastër   1963
132.Manastiri i Ungjillizimit   Vanishtë, Gjirokastër   1963
133.Kisha e Manastirit të Shpërfytyrimit Mingul, Gjirokastër   1963
134.Kisha e Manastirit  të Shpërfytyrimit Çatistë të Pogonit, Gjirokastër  1963
135.Kisha e Manastirit të Shën Triadhës  Pepel, Gjirokastër   1963
136.Kisha e Manastirit të Shën Ilias  Jergucat, Gjirokastër   1963
137.Kisha e Manastirit të Shën Mërisë Spilesë Tranoshisht, Gjirokastër  1970
138.Kisha e Manastirit të Shën Merisë  Koshovicë, Gjirokastër   1977
139.Kisha e Manastirit të Shën Mëhillit  Nivan,Gjirokastër   1977
140.Kisha e Profet Ilias   Stegopull, Gjirokastër   1963
141.Kisha e Shën Mërisë në Drianos  Zervat, Gjirokastër   1963
142.Kisha Fjetja e Shën Mërisë   Sopik, Gjirokastër   1963
143.Kisha Fjetja e Shën Mërisë   Zervat, Gjirokastër   1963
144.Kisha e Shën Mërisë    Labovë e Kryqit, Gjirokastër  1963
145.Kisha e Shën Mërisë    Peshkëpi e Sipërme, Gjirokastër  1963
146.Kisha e Shën Mërisë    Vrahogoranxi, Gjirokastër  1963
147.Kisha e Shën Mërisë    Derviçan, Gjirokastër   1970
148.Kisha e Shën Mëhillit   Mingul, Gjirokastër   1963
149.Kisha e Shën Mëhillit   Gjirokastër    1963
150.Kisha e Shën Kollit    Dhuvjan, Gjirokastër   1963
151.Kisha e Shën Kollit    Saraqinisht, Gjirokastër  1963
152.Kisha e Shën Gjergjit   Nokovë, Gjirokastër   1963
153.Kisha e Shën Thanasit   Poliçan, Gjirokastër   1963
154.Kisha e Shën Thanasit   Selo, Gjirokastër   1977
155.Kisha e Shën Premtes   Selckë, Gjirokastër    1970
156.Kisha e Mezhanit    Poliçan, Gjirokastër   1963
157.Kisha Paleokristiane e Manastirit  Nepravishtë, Gjirokastër  1973
158.Kisha e Shpërfytyrimit   Gjirokastër    1963
159.Kisha e Shën Apostujve   Hoshtevë, Gjirokastër   1977
160.Rrenojat e Kishës së Shën Anës  Derviçan, Gjirokastër   1963
161.Rrënojat e Bazilikës  paleokristiane Goricë, Gjirokastër   1977
162.Kisha e Shënepremtes   Hllomo  -  Gjirokastër
163.Kisha e Shën Mërisë    Skore -  Gjirokastër
164.Manastiri i Shën Mërisë   Ardenicë, Lushnjë   1948
165.Kisha e Shën Thanasit   Karavasta, Lushnjë   1963
166.Kisha e Shën Mërisë    Bishqethëm, Lushnjë   1963
167.Kisha e shën Kollit    Toshkëz, Lushnjë   1963
168.Kisha e Shën Kollit    Krutje e Sipërme, Lushnjë  1963
169.Kisha e Shën Todrit    Kadipashaj, Lushnjë   1963
170.Manastiri i Shën Mërisë   Pojan, Fier    1963
171.Kisha e Shën Kozmait dhe Shën Mërisë Kolkondas, Fier    1963
172.Kisha e Shën Kollit    Kurjan, Fier    1963
173.Kisha e Shën Gjergjit   Libofshë, Fier    1963
174.Kisha e Shën Gjergjit   Strum, Fier    1970
175.Kisha e Shën Kollit    Vanaj, Fier    1963
176.Kisha e Shën Premtes   Hoxharë, Fier    1979
177.Kisha e Shënepremtes   Sop- Fier
178.Kisha e ancitit    Breg-Lumë, Tropojë   1984
179.Bazilika e Shën Mehillit   Arapaj, Durrës
180.Bazilika në Kodrën e Tepes   Elbasan
181.Rrënojat e Bazilikës Paleokristiane Goricë, Gjirokastër    1977 
182.Bazilika e Ballshit    Fier
183.Bazilika A, B, C, D      Bylis, Fier
184.Kisha e Manastirit të Rubikut  Mirditë     1948
185.Kisha Trikonëshe Kala e Drishtit  Shkodër     1948
186.Rrënojat e Kishës së Shën Gjinit  Linaj, Shkodër    1948
187.Rrënojat e Kishës së Shën Markut   Kalaja e Vaut të Dejës, Shkodër  1984
188.Rrënojat e Kishës së Shatit   Mazrek, Shkodër    1984
189.Rrënojat e Kishës së Shirgjit  Shirgj, Shkodër    1970
190.Kisha e Shën Venerandës   Pllanë, Lezhë    1963
191.Kisha e Shën Aleksandrit   Bokion, Lezhë    1984
192.Kisha e Shën Premtes   Balldren, Lezhë    1984
193.Rrënojat e Kishës së Shën Stefanit  Blinisht-Zadrimë, Lezhë   1984
194.Rrënojat e Kishës së Shën Mëhillit  Menshat, Lezhë    1984
195.Rrënojat e Kishës së Shën Ndojt  Muzhlin e Skënderbeut, Durrës  1963
196.Kisha e fshatit Gjuricë   Durrës
197.Bazilika e Tepes    Elbasan
198.Rrënoja kishash    Krujë
199.Kisha e Shën Kollit    Lezhë
200.Kuvendi i Dukagjinit   Mat
201.Faltorja(kishë-xhami)   Shkodër

 


 

klikoni për më shumë