Me date 13 dhjetor 2016, Anëtari i Komitetit Shtetëror për Kultet , zoti Rrok Logu, mori pjesë në pritjen e organizuar nga Fondacioni  “Mary Ward Loreto”, të organizuar me rastin e festës së Krishtlindjes.

Fondacioni “Mary  Ward Loreto”(MWL),është një organizate  jo-fitimprurese e themeluar nga Moter Imelda Poole,në vitin 2013. Fondacioni MWL, ofron programe zhvillimore për komunitetet në nevojë në Shqiperi. Fokusi i gjithë punës së Fondacionit “ Mary Ward Loreto” është e lidhur me punën kundër trafikimit të qënieve njerëzore.

Rroku 1