23 tetor 2019

Kryetarja e Komitetit Shtetëror për Kultet, znj. Loreta Aliko, dhe Anëtari z. Artan Kosti, ishin pjesë e një tryeze të rrumbullakët me përfaqësues specialë për tolerancën dhe antidiskriminimin, të Kryesisë Sllovake, të OSBE-së, në kuadër të marrjes së saj nga Shqipëria në vitin 2020.
Përfaqësuesit e KSHK-së, pas një pasqyre të gjerë të rolit të institucionit, vunë në dukje sfidat mbi forcimin e tolerancës ndërfetare në vend.
Për këtë vit, Shqipëria është shembull që rastet e shfaqjes së ankesave për shkak të diskriminimit janë zero.