Komiteti Shtetëror për Kultet

Kreu

Videokonference me homologun Maqedonas
Videokonference me homologun Maqedonas
Videokonference me homologun Maqedonas
Videokonference me homologun Maqedonas
Videokonference me homologun Maqedonas
Videokonference me homologun Maqedonas
Slide 8

21-23 gusht 2022

Kryetari i Komitetit Shtetëror për Kultet, z. Klodjan Bulku merr pjesë në pelegrinazhin “Ditët e Tomorrit”.
Slide 8

26 maj 2022

Kryetari i Komitetit Shtetëror merr pjesë në aktivitetin kulturoro-fetar “Ditët e dyerve të hapura”.
Slide 8

13-16 maj 2022, North Rhine-Westphalia (NRW)
Gjermani

Kryetari i Komitetit Shtetëror për Kultet, z. Klodjan Bulku merr pjesë në Simpoziumin me temë: “Harmonia fetare dhe toleranca, një vlerë e shtuar shqiptare në Europë”.
Slide 8

12-13 prill 2022, Shkup

Kryetari i Komitetit Shtetëror për Kultet, z. Klodjan Bulku merr pjesë në Takimin e Parë mbi Çështjet Fetare ndërmjet Vendeve të Rajonit të Ballkanit, në Maqedoninë e Veriut.
Slide 8

Nëntor 2021

Kryetari i Komitetit Shtetëror për Kultet merr pjesë në ceremoninë e nderimit të Imzot Angelo Massafra “Qytetar Nderi i Qarkut Shkodër”.
Slide 1

Dhjetor 2021

Takimi i fundvitit me krerët e Bashkësive Fetare
Slide 8

24 nëntor 2021

Kryetari i Komitetit Shtetëror për Kultet mban një fjalë përshëndetëse në Konferencën shkencore për vendosjen e Qendrës Botërore Bektashiane në Shqipëri.
previous arrow
next arrow

Rreth Nesh

Komiteti Shtetëror për Kultet është institucion qendror, person juridik, në varësi të Kryeministrit.

Misioni i tij kryesor është garantimi i së drejtës kushtetuese të lirisë së besimit dhe fesë, nëpërmjet funksionit rregullator dhe bashkërendues në marrëdhëniet mes shtetit dhe  bashkësive/organizmave fetare.

Nxitja e dialogut mes aktorëve të mësipërm, në nivel qendror dhe lokal, me qëllimin final për t’u vënë në shërbim  të shoqërisë shqiptare, përbën një nga shtyllat e aktivitetit institucional.

Komiteti Shtetëror për Kultet, në zbatimin ligjor të funksionit të tij, mbron dhe promovon, brenda e jashtë vendit, vlerat e larta të bashkëjetesës tradicionale fetare shqiptare.

Mekanizmat kontrollues dhe monitorues që veprojnë mbi Komitetin Shtetëror për Kultet

Në zbatim të VKM nr. 459, datë 23/09/1999, “Për krijimin e Komitetit Shtetëror për Kultet” dhe VKM nr. 602, datë 10/09/2014, institucioni zbaton politikat qeveritare lidhur me fenë. Ai raporton pranë zyrës së Kryeministrit të Shqipërisë dhe, duke qenë institucion qendror shtetëror, i nënshtrohet legjislacionit në fuqi për administratën publike, përfshirë këtu edhe gjithë mekanizmat monitorues shoqërues.

Komiteti Shtetëror për Kultet, si një ent buxhetor, në parashikimet dhe shpenzimet e fondeve të alokuara për realizimin e objektivave, monitorohet dhe kontrollohet nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe organizmat auditues të saj.

Shërbimet që ofrohen nga KSHK

Komiteti Shtetëror për Kultet nuk ofron shërbime për publikun e gjerë, por adreson dhe zgjidh problematikat që mund të lindin mes bashkësive/organizmave fetare dhe institucioneve të ndryshme shtetërore, në nivel qendror dhe/apo vendor.

Shaking hands