Komiteti Shtetëror për Kultet

Anëtari i Komitetit Shtetëror për Kultet, z. Servet Gura, mori pjesë në Konferencën e AMA-s “Radiot fetare në gjuhën shqipe”

2 Tetor 2019 – Tiranë

Autoriteti i Mediave Audiovizive organizoi Konferencën me temë “Radiot fetare në gjuhën shqipe”, në të cilën morën pjesë përfaqësues të qeverisë, deputetë, drejtues të institucioneve publike, përfaqësues të bashkësive e radiove fetare, si dhe studiues të medias. 

Në këtë aktivitet të rëndësishëm, ku mori pjesë edhe anëtari i Komitetit Shtetëror për Kultet, z. Servet Gura, u diskutua mbi vlerat dhe kontributin e mediave fetare, vecanërisht të radiove fetare, në promovimin e tolerancës dhe bashkëjetesës mes besimeve të ndryshme në vend.


Bulevardi “Zogu I”, Nd. 9, H. 4, Ap. 7, Tiranë
E Hënë – E Enjte: 08:00 – 16:30
             E Premte: 08:00 – 14:00
Konferenca e AMA-s “Radiot fetare në gjuhën shqipe”