Komiteti Shtetëror për Kultet

Kreu

konferenca ISCON
konferenca ISCON
konferenca ISCON
konferenca ISCON
Videokonference me homologun Maqedonas
Slide 1

Mars 2019

Kryetarja e KSHK-së, Znj. Aliko takon Zv. Ambasadoren e SH.B.A.
Slide 2

Nëntor 2019

Konferenca: "Angazhimi i të rinjve për ndërtimin e një komuniteti të qëndrueshëm"
Slide 3

Nëntor 2019

Konferenca: "Paqja si ecje shprese: Dialog, pajtim dhe kthim ekologjik"
Slide 5

Shkurt 2020

Ndarja e çmimit “Vlerat familjare”
Slide 6

Maj 2020

Ceremonina e dhurimit të bustit të "Papa Gjon Pali II"
Slide 7

Tetor 2020

Nunci Apostolik dekorohet me urdhërin "Ylli i Madh"
Slide 8

Mars 2021

Videokonference me homologun Maqedonas
previous arrow
next arrow

Rreth Nesh

Komiteti Shtetëror për Kultet është institucion qendror, person juridik, në varësi të Kryeministrit.

Misioni i tij kryesor është garantimi i së drejtës kushtetuese të lirisë së besimit dhe fesë, nëpërmjet funksionit rregullator dhe bashkërendues në marrëdhëniet mes shtetit dhe  bashkësive/organizmave fetare.

Nxitja e dialogut mes aktorëve të mësipërm, në nivel qendror dhe lokal, me qëllimin final për t’u vënë në shërbim  të shoqërisë shqiptare, përbën një nga shtyllat e aktivitetit institucional.

Komiteti Shtetëror për Kultet, në zbatimin ligjor të funksionit të tij, mbron dhe promovon, brenda e jashtë vendit, vlerat e larta të bashkëjetesës tradicionale fetare shqiptare.

Mekanizmat kontrollues dhe monitorues që veprojnë mbi Komitetin Shtetëror për Kultet

Në zbatim të VKM nr. 459, datë 23/09/1999, “Për krijimin e Komitetit Shtetëror për Kultet” dhe VKM nr. 602, datë 10/09/2014, institucioni zbaton politikat qeveritare lidhur me fenë. Ai raporton pranë zyrës së Kryeministrit të Shqipërisë dhe, duke qenë institucion qendror shtetëror, i nënshtrohet legjislacionit në fuqi për administratën publike, përfshirë këtu edhe gjithë mekanizmat monitorues shoqërues.

Komiteti Shtetëror për Kultet, si një ent buxhetor, në parashikimet dhe shpenzimet e fondeve të alokuara për realizimin e objektivave, monitorohet dhe kontrollohet nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe organizmat auditues të saj.

Shërbimet që ofrohen nga KSHK

Komiteti Shtetëror për Kultet nuk ofron shërbime për publikun e gjerë, por adreson dhe zgjidh problematikat që mund të lindin mes bashkësive/organizmave fetare dhe institucioneve të ndryshme shtetërore, në nivel qendror dhe/apo vendor.

Shaking hands