Komiteti Shtetëror për Kultet

Koordinatori për të Drejtën e Informimit (KDI)

Znj. Nertila  Goga,

Nr. Tel: 042227131

Email: Nertila.Goga@kshk.gov.al

Adresa: Blv. Zogu 1, Nd. 9, Hyrja 4, Ap. 7, 1016, Kodi Postar 1016, Tiranë

Orari:  E hënë – E enjte: 08:00 – 16:30;  E premte: 08:00 – 14:00.