Komiteti Shtetëror për Kultet

Anëtarët e Komitetit Shtetëror për Kultet

Servet Gura, ndjek:

  • Marrëdhëniet me Komunitetin Mysliman të Shqipërisë.
  • Çështjet e lidhura me arsimin fetar.

Artani Kosti, ndjek:

  • Marrëdhëniet me Kishën Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë.
  • Problemet e pronave të bashkësive fetare dhe trashëgiminë kulturore.

Erinda Jova, ndjek:

  • Marrëdhëniet me Kishën Katolike në Shqipëri.
  • Marrëdhëniet me homologët jashtë shtetit dhe organizmat ndërkombëtare.

Lirim Neziraj, ndjek:

  • Marrëdhëniet me Kryegjyshatën Botërore Bektashiane.
  • Marrëdhëniet me shoqatat/organizatat/fondacionet me karakter humanitaro-fetar.

Florida Jahollari, ndjek:

  • Marrëdhëniet me Vëllazërinë Ungjillore të Shqipërisë.
  • Marrëdhëniet me besimet e tjera fetare.