Komiteti Shtetëror për Kultet

Kryetari i Komitetit Shtetëror për Kultet

Loreta ALIKO

Emërohet në këtë detyrë, në Korrik 2016.

Znj. Loreta Aliko lindi në Tiranë në  vitin 1969.

Në periudhën 1986-1991 ka kryer studimet e larta në Universitetin Politeknik të Tiranës, të cilat  i përfundoi me rezultate të shkëlqyera. Në periudhën 1992 – 1994, ka punuar si bashkëpunëtore me një studio konsulencash gjeologjie Zvicerane, për të vazhduar më pas, deri në vitin 1997, me ndërmarrje të huaja që operonin në fushën e kërkim-zbulimit të naftës, në Shqipëri.

Më pas, për shkak të angazhimit me punë të bashkëshortit, zhvendoset familjarisht në Itali. Gjatë qëndrimit në Itali ka punuar për një kohë të gjatë në fushën sociale, të të drejtave të njeriut dhe në mësimdhënie, duke marrë pjesë në projekte të ndryshme  rajonale, si edhe në ato të Ministrisë  Italiane të Arsimit, të cilat ishin në ndihmë e mbështetje të emigrantëve dhe minoritetit arbëresh.

Përvoja e saj e jetës dhe e punës u pasurua me zhvendosjen në Tunizi, për një periudhë disa vjeçare, gjatë së cilës znj. Aliko pati një pjesëmarrje aktive në jetën e komunitetit internacional dhe vendas.