Komiteti Shtetëror për Kultet

Kryetarja e KSHK në Asamblene e VUSH

Kryetarja e KSHK merr pjesë në Asamblenë e VUSH

Kryetarja e Komitetit Shtetëror për Kultet, znj. Loreta Aliko dhe Anëtarja znj. Florida Jahollari, morën pjesë në sesionet e zhvilluara me rastin e Asamblesë së Përgjithshme të Vëllazërisë Ungjillore të Shqipërisë…

Kryetarja e KSHK takon zv. Ambasadoren e SHBA

Kryetarja e KSHK takon zv. Ambasadoren e SH.B.A

Zëvendës Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, znj. Leyla Moses-Ones i dorëzoi sot Kryetares së Komitetit Shtetëror për Kultet, znj. Loreta Aliko, çertifikatën e pjesëmarrjes në Programin e Lidershipit për Vizitorët Ndërkombëtarë (IVLP)…

Konferenca II Ndërkombëtare mbi Studimet Islame

Kryetarja e KSHK-së, znj. Loreta Aliko mbajti një fjalë përshëndetëse në Konferencën e Dytë Ndërkombëtare mbi Studimet Islame, me temë: “Roli i gruas në shoqërinë moderne…

Aktiviteti i bamirësisë i organizuar nga Zyra e Gruas në Komunitetin Mysliman të Shqipërisë

Aktivitet Bamirësie i Zyrës së Gruas së KMSH

Kryetarja e Komitetit Shtetëror për Kultet, znj. Loreta Aliko, dhe anëtarja, znj. Florida Jahollari, morën pjesë në aktivitetin e bamirësisë së Zyrës së Gruas të Komunitetit Mysliman…