Komiteti Shtetëror për Kultet

Simpoziumi Bektashizmi ne Ballkan

Bektashizmi në Ballkan, historia e djeshme dhe sfidat e sotme

Anëtarët e Komitetit Shtetëror për Kultet, z. Lirim Neziraj dhe z. Artani Kosti ishin të pranishëm në Simpoziumin Ndërkombëtar të Kryegjyshatës Botërore të Bektashinjve “Bektashizmi në Ballkan, historia e djeshme dhe sfidat e sotme”…

Konferenca II Ndërkombëtare mbi Studimet Islame

Kryetarja e KSHK-së, znj. Loreta Aliko mbajti një fjalë përshëndetëse në Konferencën e Dytë Ndërkombëtare mbi Studimet Islame, me temë: “Roli i gruas në shoqërinë moderne…