Ne zbatim te VKM Nr. 693, date  21.11.2018, ” Per caktimin e dites se premte, date 30.11.2018, dite pushimi”, pika 2, Komitetit Shteteror per Kultet njofton se dita e Hene, date 10.12.2018 do te jete dite pune, sipas orarit zyrtar.

10 janar 2019 Kryetarja e Komitetit Shtetëror për Kultet, znj. Loreta Aliko mori pjesë në Konferencën e Dytë Ndërkombëtare në Studimet Islame(ISCON), e cila u zhvillua në bashkëpunim me Komunitetin Mysliman të Shqipërisë dhe me Këshillin Bo... më shumë

RAPORT VJETOR I AKTIVITETIT KSHK PER VITIN 2016 RAPORT VJETOR I AKTIVITETIT KSHK PER VITIN 2017 RAPORT VJETOR I AKTIVITETIT KSHK PER VITIN 2018